Reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale

2011-12-30

Prevederile HG nr. 1284 din 27 decembrie 2011 se aplica numai locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulteriore.

Reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in baza urmatoarelor criterii:
a) existenta activitatilor si a unitatilor pentru care se solicita reevaluarea, in anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) existenta locurilor de munca pentru care au fost acordate avizele de incadrare in conditii speciale, la unitatile solicitante;
c) existenta, la locurile de munca pentru care se solicita reevaluarea, a acelorasi factori de risc identificati initial pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale;
d) identificarea prezentei efectelor nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale la locurile de munca si pentru care se solicita reevaluarea.

Mentinerea incadrarii locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in conditiile indeplinirii cumulative a criteriilor prevazute la lit. a) – d).

La lit. a), in vederea verificarii sanatatii lucratorilor in relatie cu locul de munca incadrat in conditii speciale supus reevaluarii.

(Hotararea Guvernului nr. 1284 din 27 decembrie 2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011)


lista noutati