Sistemul de impozitare al microîntreprinderilor din 2016

2016-01-06

De la 1 ianuarie 2016 cifra de afaceri pentru care o entitate este considerata din punct de vedere fiscal microintreprindere se majoreaza la 100.000 euro (in prezent este de 65.000 euro). Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite.

Cotele de impozitare se diferentiaza incepand cu 01.01.2016 in functie de numarul de salariati, astfel:

  • 1 % pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
  • 2 % pentru microintreprinderile care au un salariat;
  • 3 % pentru microintreprinderile care nu au salariati.

In prezent se aplica o cota unica de 3%.

Prin exceptie, pentru persoanele juridice romane nou-infiintate care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii persoanei juridice. Aceasta cota se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni. Aceste prevederi se aplica daca, in cadrul unei perioade de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:

  • lichidare voluntara prin hotararea adunarii generale, potrivit legii;
  • dizolvare fara lichidare, potrivit legii;
  • inactivitate temporara, potrivit legii;
  • declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
  • majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati;
  • actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.

Conditia privitoare la salariati se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective. In scopul mentineri/ modificarii cotelor de impozitare, noii salariati trebuie angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni. In cazul in care in cursul anului fiscal numarul de salariati se modifica, cotele prevazute mai sus se aplica corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea. Pentru microintreprinderile care au un salariat, respectiv doi salariati al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru sunt angajati noi salariati.lista noutati