Activitati de Prevenire si Protectie in Domeniul Apararii Impotriva Incendiilor (P.S.I. - S.U.)

ADA’S Consult este abilitata de Ministerul Muncii pentru a oferi servicii in domeniul protectiei muncii (securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta). Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.

Serviciile oferite de noi in acest domeniu :

  • instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, întocmirea şi consemnarea fişelor individuale în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la situaţiile de urgenţă, în conformitate cu Legea 307 din 2006, ţinând seama de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi ale locurilor de muncă din cadrul acesteia;
  • propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului de către angajator;
  • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • întocmirea necesarului de dotare cu mijloace P.S.I. (pichete P.S.I., stingătoare, etc.);
  • elaborarea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;
  • informarea angajatorului despre deficienţele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
  • orice altă activitate care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de punere în aplicare a reglementărilor ce privesc situaţiile de urgenţă: dotare cu stingatoare, dotare cu trusa prim ajutor, dotare cu indicatoare de semnalizare.

Documentatia PSI se intocmeste o singura data si se actualizeaza in baza contractului de externalizare servicii PSI pentru firmele din Bucuresti si judetele limitrofe sau in baza contractului de asistenta PSI. Dosarul se intocmeste personalizat in functie de caracteristicile firmei dumneavoastra si cuprinde documentatia obligatorie completa conform legislatiei in vigoare.