Contabilitate

Contabilitatea este o componenta esentiala si obligatorie a oricarei afaceri, fie ea mai mica sau mai mare. Clientii nostrii au ales sa isi externalizeze serviciile financiar-contabile pentru a scadea costurile acestora si pentru a se concentra pe activitatea principala a afacerii, generatoare de profit.

Servicii profesionale de contabilitate si financiare:

 • intocmirea evidentei contabile,sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
 • intocmirea balantelor contabile lunare;
 • completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal, registrul-inventar, jurnale de TVA , cartea mare, registrul de evidenta fiscala;
 • contabilitate de gestiune;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
 • intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale, precum si intocmirea si certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit;
 • participarea, la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului: stocuri, mijloace fixe, obiecte de inventar;
 • inventarierea anuala a tuturor conturilor, intocmirea confirmarilor de sold;
 • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
 • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor legale;
 • intocmirea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale;
 • intocmirea si depunerea altor situatii financiar-contabile conform legislatiei in vigoare;
 • arhivare documente in format fizic si electronic