Recuperare Sume F.N.U.A.S.S

Baza legala :

  • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordinul nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 cu modificarile ulterioare
Art. 12. din OUG 158/2005 prevede ca indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca. Conform art. 38. – (1) din aceeasi ordonanta , sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.

Societea are obligatia de a achita indemnizatia de concediu salariatului, urmand sa recupereze sumele care depasesc obligatia lunara, din bugetul FNUASS. In vederea recuperarii sumelor se depune un dosar la registratura casei de sanatate care trebuie sa contina :

  • cerere tip;
  • declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
  • centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii pentru care se solicita restituirea
  • concediile medicale aferente pt luna pentru care se solicita restituirea pe care se va aplica ştampila societăţii pentru conformitate cu originalul;
  • fisa sintetica pentru concedii si indemnizatii de la Administratia fiscala
Dosarele de recuperare trebuie depuse intr-o perioada de pana la 90 de zile. Baza legala este pct. 10 din OUG 36/2010 pentru modificarea OUG 158/2005 care prevede ca “ Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite.

ADA’S Consult intocmeste, depune si urmareste dosarul in vederea recuperarii sumelor.