Actele primite de la angajator in cazul unei demisii

Data articol: februarie 2019

 

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Ambele parti au posibilitatea de a negocia detaliile contractuale, acestea incluzand salariul, program de lucru, bonusuri, etc.

 

Salariatul are dreptul să înceteze contractul de muncă, mai exact să denunţe unilateral contractul prin demisie. Acest lucru se poate face indiferent dacă este vorba de un contract de muncă cu sau fara perioadă determinata.

Dreptul de a renunţa la contract este consacrat de art. 41, alin. 1 din Constituţie, ca drept fundamental al cetăţeanului şi din articolul 81, alineatul 2 din Codul Muncii sub forma obligativităţii angajatorului de a primi şi înregistra cererea de demisie a salariatului.


Există trei situaţii în cazul încetării contractului individual de muncă prin demisie:

 

 1.  demisie cu efectuarea preavizului (art. 81, alin. 1);
 2.  demisie cu renunţarea din partea angajatorului (total sau parţial) la termenul de preaviz (art. 81, alin. 7);
 3.  demisie fără preaviz, când angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.


Angajatorul este obligat de lege să-ţi elibereze o serie de acte în caz de demisie, însă numai daca soliciti – documente necesare pentru atestarea activităţii desfăşurate de către salariat, durata activităţii, salariul, cât şi vechimea în muncă, în meserie sau specialitate, potrivit articolului 34, alineatul 5 din Codul muncii. 

Dacă demisionezi cu preaviz, vei solicita angajatorului o decizie de încetare în original, adeverinţă de vechime în original şi fişa de lichidare, plus orice alte documente care sunt necesare şi atestă vechimea în muncă, relaţia de angajare sau stagiile de cotizare.


În cazul încetării contractului de muncă prin acordul părţilor, la data convenită de acestea, angajatorul are obligaţia de a furniza angajatului următoarele acte, la cererea celui din urmă:

 

 1. decizia de încetare a raporturilor de muncă (a CIM);
 2. nota de lichidare (din care să reiasă dacă părţile au datorii neachitate una faţă de alta);
 3. adeverinţa de concedii medicale pentru ultimele 12 luni;
 4. adeverinţa de venit pentru ultimele 12 luni (care înlocuieşte fişa fiscală);
 5. adeverinţa de vechime în cadrul companiei.

 

Cum îți dai demisia conform legii:

 

 1. redactarea unei notificări scrise de demisie
 2. comunicarea acesteia angajatorului
 3. respectarea termenului de preaviz, dacă angajatorul nu renunţă total la preaviz