Servicii contabilitate firma fara activitate

Data articol: 26.03.2020

Servicii de contabilitate pentru firma fara activitate

Chiar daca ai o firma fara activitate, este necesar sa beneficiezi de servicii de contabilitate pentru a depune declaratiile lunare, trimestriale sau anuale solicitate de ANAF. 

 

Printre declaratiile obligatorii care trebuie depuse cu sume pe zero amintim:

 

 •  • formularul 100 “Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat”
 •  • formularul 300 “Decont de TVA pe valoare adaugata” (pentru societatile platitoare de TVA)
 •  • formularul 392 “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul…”
 •  • formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”

 

Pret contabilitate firma fara activitate

 

Tariful pentru servicii de contabilitate destinate unei firme fara activitate este de 75 lei/luna.

 

  Contactează-ne! 0745 024 626

 

Regim derogatoriu

 

Firma poate opta sa intre in inactivitate temporara, astfel incat va obtine scutirea de obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Perioada pe care se poate solicita starea de inactivitate este de maxim 3 ani.

 

Atentie! Pe perioada supusa regimului derogatoriu firma fara activitate este obligata sa depuna situatiile fiscale anuale si raportarile contabile.

 

Conditii pentru a obtine regimul derogatoriu:

 

 •  • sa nu desfasoare nici un fel de activitate;
 •  • sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
 •  • sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
 •  • sa figureze in evidenta fiscala cu toate obligatiile declarative si plata indeplinite;
 •  • sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
 •  • sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala in curs de derulare;
 •  • sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi.

 

Aceste conditii trebuie indeplinite cumulativ si pe toata perioada in care firma fara activitate beneficiaza de regimul derogativ a declaratiilor contabile.

 

Societatilor care nu au avut achizitii sau livrari de bunuri / servicii le este anulata inregistrarea in scopuri de TVA, in termen de:

 

 •  • 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul firmelor care au perioada fiscala luna calendaristica, caz in care anularea intra in vigoare din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa;
 •  • 2 perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, caz in care anularea intra in vigoare din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intevenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa.