Modificare termen de depunere a declaratiei unice si a formularului 230

Data articol: 12.03.2019

Modificare termen de depunere a declaratiei unice si a formularului 230

 

 

Termenul de depunere si de plata a declaratiei unice se prelungeste de la data de 15.03.2019, la data de 31.07.2019.

 

Ce este declaratia unica si pentru ce se utilizeaza?

 

Declaratia unica este inlocuitorul celor 7 formulare fiscale intocmite anterior si anume: 200, 201, 220, 221, 600, 604 si 605.

 

Declaratia unica se utilizeaza pentru taxarea veniturilor independente (inclusiv PFA) realizate din investitii, chirii, jocuri de noroc, activitati agricole.

 

Cine trebuie sa depuna declaratia unica?

 

Conform Codului Fiscal, declaratia unica trebuie intocmita si apoi depusa de catre “persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii”. 

 

Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

 

Cum se depune declaratia unica?

 

Declaratia se poate depune fie prin intermediul serviciului SPV (Spatiu Privat Virtual), fie pe site-ul www.e-guvernare.ro.

 

Pentru ce se utilizeaza declaratia rectificativa?

 

Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru: 

 

  • • Corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice;
  • • Modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
  • • Modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
  • • Modificarea unor date referitoare la contributia de asigurari sociale de sanatate;
  • • Corectarea altor informatii prevazute de formular.

 

Cand se poate rectifica declaratia unica?

 

Declaratia unica poate fi corectata de catre contribuabili din proprie initiativa, ori de cate ori, informatiile se schimba si nu mai corespund celor din declaratia depusa anterior.

 

Cum se completeaza declaratia rectificativa?

 

Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute in capitolul supus rectificarii, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala; se intocmeste pe acelasi formular, bifandu-se cu X casutele aflate pe prima pagina a formularului.

 

Formularul 230

 

Termenul de depunere a formularului 230 se prelungeste, de la data de 15.03.2019, la data de 31.07.2019.

 

Cine poate depune formularul 230?

 

Formularul se depune de catre persoanele fizice care solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.

 

Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, in urmatoarele situatii:

 

  1. Dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturilor din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult;
  2. Dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturilor din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii;             
  3. Dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturilor din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

 

 

Mod de completare si depunere

 

Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora potrivit dispozitiilor legii 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna credinta informatiile prevazute de formular.

 

Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.