Modificari legislative noiembrie 2023 - Legea 296/2023

Venituri din activități independente - PFA, PFI


Începând cu veniturile aferente anului 2024, se instituie un plafon maxim de contribuție pentru asigurările sociale de sănătate echivalent cu 60 de salarii minime brute pe economie, aplicabil veniturilor rezultate din acvități profesionale independente.

Pentru celelalte categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale desănătate, altele decât salarii, se vor aplica în connuare plafoanele de 6,12 și, respecv, 24 salarii minime.

Este important de subliniat că bazele de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate nu se cumulează, așadar, atunci când un contribuabil obține venituri simultan din acvități profesionale independente și din alte surse (precum drepturi de proprietate intelectuală, dobânzi, dividende, etc.), contribuția de asigurări sociale de sănătate se va calcula separat pentru PFA și pentru venituri din alte surse.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor


De la 1 ianuarie 2024, se vor aplica două regimuri fiscale diferite pentru impozitarea veniturilor microîntreprinderilor astfel:

 • Un impozit de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri anuale de până la 60.000 EUR,cu condiția ca acestea să nu aibă venituri din domeniile asociate codurilor CAEN specificate mai jos.
 • Un impozit de 3% se va aplica microintreprinderilor cu venituri anuale ce depasesc 60.000 EURO sau care opereaza, fie ca activitate principala, fie secundara, in domeniile corespunzatoare codurilor CAEN
  5821,5829,6201, 6209, 5510, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 8621, 8622, 8623, 8690 care include activitate medicala, stomatologie, dezvoltare si editare software, sectorul HoReCa, servicii juridice.

Venituri din salarii și asimilate salariilor


Pentru profesioniștii din domeniul IT, veniturile din salarii și echivalentele salariilor peste suma de 10.000 lei, provenind de la un singur angajator, nu vor mai fi scute de impozit. Se preconizează ca această facilitate fiscală să fie aplicabilă până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv. Implementarea acestei măsuri va avea loc începând cu luna următoare datei de publicare în Monitorul Oficial.

În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de către persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, se va aplica o reducere a cotei contribuției de asigurări sociale, echivalentă cu procentajul desemnat contribuției la fondul de pensii privat.

În domeniile construcțiilor, agriculturii și industriei alimentare, angajații vor contribui cu suma corespunzătoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Valoarea nominală a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță va fi adăugată la baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate destinată persoanelor fizice cu venituri din salarii și asimilate salariilor.

Persoanelor fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 lei, li se va impune o cotă de impozitare de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;

Atât persoanele fizice, cât și cele juridice deținând vehicule înregistrate în România,cu o valoare de achiziție individuală care depășește 375.000 lei, vor fi impozitate cu o cotă de 0,3% aplicată asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și suma de 375.000 lei.

Operațiuni de încasăre și plăți în numerar


Se modifică plafoanele zilnice de plăți și încasări în numerar, începând cu data de 11 noiembrie 2023.

 • Persoanele juridice/PFA/PFI pot plă către alte persoane juridice/PFA/PFI în numerar cel mult 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de 2.000 lei/zi în total.
 • O persoană juridică/PFA/PFI poate încasa în numerar cel mult 1.000 lei/zi de la o altă persoana juridică/PFA/PFI.
 • Persoanele juridice/PFA/PFI pot plăti către magazine de tip cash and carry cel mult 2000 lei/zi.
 • Între persoane juridice/PFA/PFI și persoane fizice se pot face plăți sau încasări zilnice în numerar de cel mult 5.000 lei/persoană până la sfârșitul lui 2024 și de cel mult 2.500 lei/persoană începând din 2025.
 • Nu se pot face operațiuni în numerar între persoanele juridice/PFA/PFI și persoane fizice care au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori/creditori.
 • Sunt interzise operațiunile în numerar fragmentate, adică plata/încasarea unei sume ce depășește plafonul de numerar împărțită în mai multe tranșe/zile.
 • Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice/PFA/PFI (acolo unde este cazul) nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare
 • Între persoanele fizice se pot efectua încasări și plăți în numerar în limita unui plafonzilnic de 10.000 lei/tranzacţie până la sfârșitul lui 2024 şi 5.000 lei/tranzacţie începând cu 2025.

Nerespectarea plafoanelor de mai sus, precum și a sumelor existente în casierie, se sancționează cu amendă de 25% din suma care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 500 lei.

Sistemul RO e-Factura


Persoanele impozabile din România sunt obligate să folosească sistemul RO e-Factura pentru tranzacții B2B în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024, dacă tranzacția are locul de livrare/prestare în România. În plus, entățile care nu sunt stabilite, dar sunt înregistrate pentru TVA în România, trebuie să transmită facturile prin RO e-Factura începând cu 1 ianuarie 2024.

Pentru primele trei luni, nu se va sancționa absența trimiterei e-facturilor în sistem pentru entățile aminte. După această perioadă, de la 1 aprilie 2024, nerespectarea regulii va atrage contravenții, cu amenzi variabile, în funcție de tipul contribuabilului, de la 1.000 lei la 10.000 lei.

De la 1 iulie 2024, emiterea și trimiterea facturilor electronice vor fi exclusiv prin RO e-Factura pentru tranzacțiile B2B realizate de entăți impozabile din România. De asemenea, începând cu aceeași dată, orice înregistrare a facturilor în afara sistemului RO e-Factura va fi sancționată cu o amendă echivalentă cu valoarea TVA din factura respectivă pentru tranzacțiile B2B.

Sistemul național RO e-Sigiliu


Se va introduce sistemul RO e-Sigiliu, având ca scop monitorizarea trasabilității transporturilor rutiere de mărfuri în România, acesta va fi coordonat de Agenția Națională de Administrare Fiscală împreună cu Autoritatea Vamală Română.

Sistemul RO e-Sigiliu va opera concomitent cu RO e-Transport, având ca misiune supravegherea circulației mărfurilor pe drumuri și identificarea potențialelor rute de deviere.

Impozit minim pe cifra de afaceri pentru corporații

 

Începând cu anul 2024, entățile care achită impozit pe profit și care au avut în anul anterior o cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro vor fi obligate să plătească un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri, dacă acesta depășește impozitul pe profit de 16%.

În cazul în care rezultatul obținut din aplicarea formulei de calcul produce un rezultat negativ, impozitul minim datorat va fi de zero;

Nu sunt incluse în această măsură companiile axate exclusiv pe activități legate de distribuția, furnizarea sau transportul energiei electrice și gazelor naturale, reglementate și licențiate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie.

 

Exista multe capcane de natura legala sau fiscala in activitatea unei societati - cele mei bune sfaturi, la un cost rezonabil, va ofera linistea necesara. Va putem ajuta cu toate aspectele legale, fiscale si contabile, asa ca sunati-ne 0745 024 626 sau trimiteti-ne un e-mail office@adasconsult.ro pentru o oferta personalizata.