Cum se obtine codul EORI si ce inseamna acesta

Data articol: 18.12.2019

Ce este codul EORI?

Codul EORI reprezintă Numărul de Înregistrare și Identificare a Operatorilor Economici, unic în Uniunea Europeană, pe care autoritățile vamale îl atribuie operatorilor economici, sau altor persoane interesate, în vederea utilizării la toate operațiunile vamale derulate de aceștia pe teritoriul UE.

 

Scopul introducerii EORI

 

Numărul EORI atribuit agenților economici, sau altor persoane, servește drept referință comună în relațiile cu autoritățile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, dar și pentru schimbul de informații între autoritățile vamale și alte autorități.

 

Cine este obligat să obțină numărul EORI?

 

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

 

 •  • operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităților lor profesionale, exercită activități reglementate de legislația vamală, cum ar fi operațiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum și operațiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot din Uniunea Europeană);
 •  • persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

 

În principiu, prin exemplu putem să facem referire la magazine online care fac import/export din China, USA, sau pur si simplu persoane fizice care importă anumite produse dintr-o țară din afara UE.

 

Procedura de solicitare a atribuirii numărului EORI în România

 

Operatorii economici sau alte persoane interesate de solicitarea unui cod EORI, trebuie să se adreseze autorităților abilitate din statul membru în care sunt stabiliți.

 

Așadar, în România, autoritatea competentă cu înregistrarea numerelor EORI este Direcția Generală a Vămilor. Numerele vor fi solicitate la direcțiile regionale vamale în a căror rază de competență teritorială își au sediul/sunt stabilitate.

 

Pentru început, persoana interesată are obligația de a depune o cerere de înregistrare. Cererea se completează și imprimă în/din aplicația națională EORI, care se găsește pe site-ul autorității vamale române www.customs.ro

 

A. Împreună cu cererea de înregistrare, operatorii economici, mai au nevoie de:

 

 •  • certificatul de înregistrare de la ONRC (CUI-ul societății);
 •  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de Ministerul Finanțelor;
 •  • documente din care rezultă adresa sediului social, în situația în care aceasta nu coincide cu cea înscrisă în documentele prezentate;
 •  • actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare.

 

B. De asemenea, persoanele, altele decât operatorii econimici, vor depune împreună cu cererea, următoarele documente:

 

 •  • documentele de înregistrare eliberate de autoritățile cu atribuții în acest sens;
 •  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de Ministerul Finanțelor;
 •  • documentele din care rezultă adresa sediului social, în situația în care aceasta nu coincide cu cea înscrisă în documentele prezentate;
 •  • cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

 

C. Persoanele care nu sunt stabilitate pe teritoriul UE vor depune:

 

 •  • documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din țara terță, în fotocopie;
 •  • certificatul de înregistrare în scopul de TVA, eliberat de autoritatea competentă din statele membre UE;
 •  • documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii; 
 •  • o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

 

Operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susţinerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal unional, copii ale următoarelor documente: 

 

• fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR; 

• fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului 

 

Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi: 

 

• completate, semnate şi transmise direct de către operatorul economic solicitant; 

• completate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conţină menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI; 

• completate, semnate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic solicitant. În această situaţie se anexează la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde în mod expres menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI, precum şi declaraţia pe propria răspundere semnată de către operatorul economic solicitant, în care să se precizeze dacă este de acord sau nu cu publicarea numărului EORI şi a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene. 

 

După verificarea documentelor, direcţiile regionale vamale/birourile vamale de frontieră vor elibera solicitanţilor o notificare de atribuire a numărului EORI. 

 

Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre. 

 

Conform Comisiei Europene, structura numărului EORI pentru România este formată din identificatorul RO, urmată de CUI-ul societății sau CNP-ul persoanei fizice după caz.